Argentina

Jordbrukare skapar köttbrist och oro

Det börjar bli brist på kött i Argentinas städer. Det är ett resultat av en blockad som landets jordbrukare satte i gång för två veckor sedan och som de under tisdagen beslutade ska fortsätta på obestämd tid.

Argentinas president Cristina Fernández de Kirchner beskriver det hela som en överflödets protest.

Vad hon menar är att bland dem som nu protesterar finns de som tjänat mest i Argentina under de senaste åren. Framför allt finns de stora jordbruksföretag som producerar soja och som tack vare efterfrågan från Kina har kunnat sälja till stadigt ökat pris.

Orsaken till proteströrelsen är regeringens beslut att höja exportskatten på jordbruksvaror utefter en glidande skala som bestäms av världsmarknadspriset. Ju högre pris, desto högre skatt.

Det innebär att exportskatten på soja nu höjs till 45 procent, tio procentenheter över den nivå som lades fast för bara fyra månader sedan.

Producenterna kräver att höjningen dras tillbaka.

Regeringen har svarat att inga förhandlingar är möjliga så länge stridsåtgärderna pågår.

Protesterna har manifesterats i vägblockader runt om i landet men framför allt i att inga jordbruksprodukter skickas till marknaderna.

Det har bland annat inneburit att den stora boskapsmarknaden Linier i Buenos Aires, där det en normal dag säljs 9 000 djur för slakt, den senaste veckan har stått helt tom.

Charkuteristerna har bara haft gammal korv att sälja och det till en kundkrets som är van att äta minst ett par kilo nötkött per vecka.

För att motverka effekten har regeringen beordrat försvaret att sälja ut sin boskap. Armén äger omkring 35 000 nötkreatur, men i förhållande till efterfrågan är det som en droppe i havet.

Det här är den första verkligt stora utmaning som Cristina Kirchner står inför sen hon tillträdde som president i december.

Hon har rätt i att många av de som nu protesterar tillhör landets mest priviligierade skikt.

Men det är samtidigt de, framför allt sojaproducenterna, som lyft Argentina ut ur den djupa ekonomiska kris landet befann sig i för bara några år sen.

Det är en komplicerad situation. De stora jordägarna är en mäktig grupp och just i den här kampen har de dessutom, åtminstone delvis, stöd också av små och mellanstora bönder.

Om argentinarna, som är vana att äta bra, inte längre kan köpa kött, matolja eller grönsaker, så kan det få svåra politiska konsekvenser.

Om regeringen helt skulle förbjuda export av jordbruksprodukter, vilket den har laglig rätt att göra, så kan det kanske lösa problemet på kort sikt. Men förmodligen bara för att göra det värre längre fram.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se