Omställningspengar

LRF ville ha omställningspengar

Bönderna är besvikna över att inga omställningspengar har gått till deras näringar. LRFs ordförande på ön hade gärna sett att de också fick stöd.

Av de omställningspengar som Gotland fick från staten som kompensation för militärens avveckling gick 60 procent till turismnäringen.