Teleavbrott på Sudret

Vid 17-tiden på onsdagen drabbades drygt 500 abonnenter på Sudret av ett telefonavbrott hos Teliasonera, men även andra bolag kan påverkas.

Avbrottet berör 517 abonnenter i Etelhem och Stånga. Reparatörer är på väg och normalt brukar det bli klart under kvällen, inom fyra timmar.

Avbrott på ett större system och kan bero på tekniskt fel. Störningar och avbrott hos TeliaSonera kan också påverka kunder som använder annan teleoperatör än Telia.