Forskare oroas över miljöforskning

Forskare från flera universitet varnar i ett brev till regeringen för att forskningen om miljögifter i Sverige utarmas av brist på resurser. Samtidigt produceras det ständigt nya kemikalier där man saknar kunskap om effekterna på människors hälsa och miljö.

En av forskarna bakom brevet är Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

– Vi har oerhört stora kunskapsluckor men det negligeras ganska mycket politiskt idag, säger Åke Bergman

De statliga anslagen till miljögiftsforskningen urholkas hela tiden och därav följer att man inte kan behålla unga, duktiga forskare, som kan ta över när de äldre går i pension, säger Åke Bergman.

Forskning behövs för att kunna riskvärdera nya kemikalier. Men samhället visar ett mycket lågt intresse för forskning om kemikaliernas effekter på människa och miljö, anser Åke Bergman.

– I det svenska samhället är jag ganska bekymrad. Det ser inte ut som att kemikaliefrågan har särskilt hög prioritet längre.

Vad har du för grund att säga att intresset är så lågt?

– Det är väl fråga om att följa debatten och titta på arbetet som sker på miljödepartementet. Jag ser inte några särskilda signaler om att man prioriterar kemikaliefrågorna särskilt högt.

De här nya kemikalierna som lanseras, är det inte industrins ansvar att påvisa vilka effekter de har?

– Jo, det är det. Men ta ett exempel som sukralos som var aktuellt i media för ett tag sedan. Det är en intressant kemikalie på det sättet att den är mycket vattenlöslig, men den är också väldigt stabil och har förbisetts i det regelverk som finns, säger Åke Bergman.

Sukralos är ett sötningsmedel, som visat sig vara så stabilt att det inte bryts ner i de svenska reningsverken.

Åke Bergman misstänker också att det är kemikaliepåverkan som ligger bakom den minskande fetthalten hos strömming, sälar och sillgrisslor i Östersjön, men har hittills inte lyckats få någon finansiering för en sådan studie.

I brevet till regeringen sänds nu ett nödrop om att förstärka miljögiftsforskningen. Men signalerna från regeringen är att fokus nu framöver i första hand ska ligga på forskning om klimat och medicinsk forskning.

– Det finns en oerhörd risk i att man styr så hårt mot vissa områden. Min erfarenhet är att man inte gör de stora genombrotten på områden där man gör de allra största satsningarna. Det är oerhört farligt att styra på det här sättet anser jag, säger Åke Bergman.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@.sr.se