Unga kvinnors hälsa sämre än andras

Svenskarna mår i genomsnitt ganska bra, med undantag för unga kvinnor. Det menar Socialstyrelsen som tittat på friskt och sjukt i befolkningen. Nu presenteras resultatet i den nya Folkhälsorapporten som regeringen får ta emot idag, torsdag.

– Vi ser en väldigt positiv trend alltså för alla grupper med undantag för unga kvinnor, säger Danuta Biterman projektledare vid Socialstyrelsen.

Medan barn, unga män och äldre i stort sett mår bättre, så är det hälsan hos tonårsflickor och unga kvinnor som oroar Socialstyrelsen mest.

För de yngre kvinnorna verkar ha en sämre hälsoutveckling, och det är särskilt vikten, Socialstyrelsen har tittat på.

– Vi kan konstatera att både undervikt och fetma innebär ökad risk för upplevelsen av ängslan, oro eller ångest. Det gör däremot inte vanlig övervikt. Vi vet också att bland kvinnor 15-24 år är undervikt betydligt mera vanligt förekommande än fetma, säger Danuta Biterman.

Tidigare har myndigheterna bekymrat sig mest över svenskarnas ökande vikt. Övervikten är fortfarande ett problem särskilt för medelålders män där mer än varannan behöver gå ner i vikt. Därför har folkhälsodebatten enligt Danuta Biterman mest rört sig om hur man ska bli av med extrakilon.

– Fetma är en vanligt förekommande folksjukdom i alla västerländska samhällen, så det är inte konstigt att man har pratat så mycket om det. Men man har kanske inte pratat tillräckligt mycket om undervikten, säger hon.

Men undervikt är alltså också en riskfaktor. Att väga för lite är mer än dubbelt så vanligt som fetma bland de unga flickorna, och det ökar risken för psykiska problem och annan ohälsa. Det gör även fetma, men undervikt är alltså mer än dubbelt så vanligt och Danuta Biterman har en förklaring till varför så många flickor väger för lite.

– Man är bombarderad av rådande skönhetsideal, det är inte så konstigt tycker jag, att man strävar efter att bli smal och vacker, säger Danuta Biterman.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se