Arbetskraft finns men jobben saknas

Den som faller ur sjukförsäkringen efter två och ett halvt år ska kunna få ett så kallat resursjobb i stället för att förtidspensioneras, enligt ett förslag till riksdagen som regeringen ska presentera i dag, torsdag. Därmed fyller regeringen på den redan långa listan av specialstöd för dem som har extra svårt att få ett jobb.

Prova- på-platser, jobbgaranti för unga, instegsjobb, lärlingsplats: Man kan räkna till minst 25 olika verktyg som en arbetsförmedlare ska handskas med inför uppdraget att få ut så många, som regeringen vill, på arbetsmarknaden.

Marknaden själv klarar inte detta konstaterar Berndt Molin, analyschef på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm.

– Man kan väl säga att marknaden själv genererar inte tillräckligt mycket jobb. Där kan man alltid ställa frågan hur mycket det krävs av individen själv för att utbilda sig. Det är det vi kan visa att utbildning ökar möjligheterna.

– Det andra man kan fråga är hur mycket individen av omställningen ska individen bära och hur mycket kan företagen hjälpa till med genom att också anpassa sina arbetsplatser på ett bättre sätt för att på det sättet underlätta sin egen rekrytering, säger Berndt Molin.

Det finns ett par trender i arbetslivet som ställer alltfler utanför arbetsmarknaden. Det ena är allt högre krav för att få ett jobb, allt från utbildning till personliga egenskaper. Social kompetens, en slags trevlighet, ingår inte sällan i rekryteringskraven. För det andra sitter alltfler i åratal på jobb som de är överkvalificerade för.

– Det underlättar verkligen inte för de grupper vi nu pratar om. Man sitter som en propp helt enkelt på jobb som andra med lägre utbildning skulle kunna ta, säger Berndt Molin.

Arbetsförmedlingen tar upp den här problematiken i sitt senaste budgetunderlag till regeringen. Det finns en arbetskraftsreserv i arbetslivet, men på fel nivå konstaterar myndigheten.

Det andra problemet som Arbetsförmedlingen tar upp i sin skrivelse till regeringen är att alltfler arbetslösa har för dålig grundutbildning.

– Vi har bland våra sökande exempelvis både de som är analfabeter och som endast har grundskola. Våra analyser visar att av de nya jobben går bara några procent till dem som bara har grundskola, säger Berndt Molin.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se