Kristdemokrater vill ha fler pappadagar

En grupp kristdemokrater vill fördubbla dagens tio pappadagar för nyblivna fäder för att på så sätt öka jämställdheten. Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp inom partiet som inför valet 2010 ska förnya partiets jämställdhetspolitik.

Partiledare Göran Hägglund gillar förslaget.

– Jag tycker att det här är ett intressant förslag. Det är tydligt vad det är som arbetsgruppen vill uppnå, nämligen att fäder ska tillbringa tid tillsammans med barnen så tidigt som möjligt för att knyta an till barnet så tydligt som möjligt och därmed utveckla kontakten som förhoppningsvis leder till att det blir ett större uttag av föräldrarförsäkringsdagarna för föräldrarnas del, säger Göran Hägglund.

Enligt det kristdemokratiska förslaget bör man fördubbla de så kallade pappadagarna, den tillfälliga föräldrapenning som betalas ut i samband med barnets födelse, från dagens tio till tjugo dagar.

De övriga regeringspartierna och även socialdemokrater har hittills visat sig vara positiva till idén. Men enligt Göran Hägglund har det egna partiet ännu inte tagit ställning till förslaget, utan avvaktar sommarens riksting.

– Det här är naturligtvis en reform som skulle kosta ganska mycket pengar om den skulle genomföras och om det då skulle bli ett ja vid vårt riksting så är det här en reform som får vänta på sin tid för genomförande för det krävs resurser för det, säger Göran Hägglund.

Förslaget kommer från den kristdemokratiska arbetsgrupp som har som uppgift att inför valet 2010 förnya partiets jämställdhetspolitik. Och här ställer man sig mot tanken att kvotera föräldraledigheten:

– Du skulle ju genom lagstiftning kunna uppnå åtminstone en matematisk jämställdhet när det gäller uttaget av föräldraförsäkringen. Men jag har, och det tror jag även en majoritet av svenska folket också har, uppfattningen att människor själva ska avgöra hur deras liv ska levas, säger Göran Hägglund.

För nionde året i rad tar pappor ut mer föräldraledigt, visar TCO:s nya index för 2007, men ökningstakten har minskat, och med nuvarande tempo kommer det att ta 211 år innan mammor och pappor delar lika på ledigheten.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se