158 barn har förlorat sina hem i år

Bara under årets tre första månader har 158 barn drabbats av att familjen vräkts eller avhysts från sin bostad. Det visar siffror som Kronofogdemyndigheten sammanställt åt Ekot.

När regeringens strategi mot hemlöshet lanserades för ett år sedan var ett av de fyra delmålen att antalet vräkningar skulle minska samt att inga barn skulle vräkas.

Studio Ett i eftermiddag har mer om vräkningar och om hemlöshet.