SKÅNE

Akutläkarbilarna i Skåne är slöseri

Läkarbilarna i Skåne är onödiga.
Att de rycker ut  tillsammans med den vanliga ambulanspersonalen är ett slöseri med resurser.
Det hävdar facket Vårdförbundet efter en utredning.


Vårdförbundet anser att den kompetens som specialistsjuksköterskan i ambulansen har räcker vid ett olyckstillbud.

Men läkarbilarna kan användas på annat sätt,  till exempel att åka ut till vårdboenden och göra bedömningar där.