KARLSTAD

Ny VD för NWT

NWT-koncernens årsstämma har utsett vice vd’n Boine Gepertz till ny vd efter Lars Ander som kvarstår som koncernchef.

Det är för första gången som en person utanför familjen Ander utsetts till verkställande direktör i företaget. Boine Gepertz har de senaste 10 åren varit vice vd i koncernen. 2007 blev ett bra år för NWT-koncernen som efter finansiella poster redovisar ett rörelseresultat på 204 miljoner kronor.