UPPSALA

Få lägenheter till flyktingar

Bostadssituationen för de som behöver hjälp med lägenhet av kommuen har aldrig varit så allvarlig som den är idag. Det menar tjänstemän i Uppsala kommun och ser att allt fler människor kommer att fara illa om inget görs nu.

- Det aktuella behovet är katastrofalt, säger Bo Lundberg, chef vid kommunens boendeenhet. Det håller på att bli ett gigantiskt problem.

Det kommunala bostadsbolaget Uppsala hem ska i år bistå med 82 lägenheter, 5 % av omsättningen, till personer som behöver hjälp av kommunen med sitt boende. Det flesta är flyktingar och i februari år var 140 personer i behov av de här bostadssociala kontrakten.

Nu har situationen förvärrats menar Bo Lundberg som tillsammans med sina kollegor i den pressade situationen dessutom har fått problem med arbetsmiljön.

- Det finns familjer som har barrikaderat sig på socialförvaltningen och vägrar gå härifrån, på grund av att vi inte kan lämna något besked, säger Bo Lundberg. Vi klarar inte att sköta vårt uppdrag.

- Det är allvarligt. Det här måste vi ta itu med, säger folkpartisten Mohammad Hassan, flyktingansvarig politiker i Uppsala kommun. Man kan inte säga att det här är ett värdigt mottagande.

Uppsalahem ska nu lämna fler lägenheter till den här typen av kontrakt, och kommunen har även kontaktat privata hyresvärdar för att lösa den akuta situationen.

Reporter mona.wahlund@sr.se