Bohuslän

Skyddsjakt på knubbsäl tillåts

Naturvårdsverket har gett åtta yrkesfiskare på Västkusten tillstånd till skyddsjakt på knubbsäl för att skydda ålfisket mot närgångna knubbsälar.

Skyddsjakt är en lämplig lösning i avvaktan på att redskap som är mer säkra mot sälar utvecklats, anser verket.

Knubbsälarna orsakar skador för ålfiskarna på cirka 3-4 miljoner kronor per år.

Skyddsjakten får inledas 1 april och pågå året ut