sala

Missnöjd personal på Salbergaanstalten

Personalbristen gör att många utredningar och mer avancerade uppgifter inte hinns med. Detta enligt Oliver Kempe, arbetsplatsombud för fackförbundet SACO på anstalten.

Salbergaanstalten har som målsättning att ha många anställda med akademisk utbildning, men Oliver Kempe menar att de ofta måste utföra alltför många andra sysslor, så att de inte hinner med sina mer avancerade uppgifter på grund av personalbristen. 

- Det leder till att man på dagarna får ägna sig åt att vara promenadvakt, det är inget fel på uppgiften i sig, men det känns ju inte att man har kommit på rätt plats i livet och då söker man ju andra jobb, vilket leder till ännu större underbemanning, säger Oliver Kempe.

Vi har tidigare berättat om personalbristen på Salberga, något man enligt anstaltschefen Christer Fränneby jobbar intensivt med att försöka lösa genom nyrekrytering. Men enligt Oliver Kempe är det alltså många utredningar och andra mer avancerade uppgifter som inte hinns med, trots att ett mål för Salbergaanstalten är att ha många akademiskt utbildade.

Christer Fränneby säger att det är en viktig fråga att man ska kunna arbeta med de här uppgifterna, en fråga som man nu tar upp i och med att man gör en total genomgång av grundbemanningen på anstalten.

Enligt Oliver Kempe är det redan nu många som har sagt upp sig, men han har inte några siffror på det. Anställda som slutar betyder merkostnader för kriminalvården, eftersom de anställda har fått 18 veckors utbildning, en del även en 10-veckors högskolekurs.

Han menar att det är fler som funderar på att sluta.

- Jag lyssnar mycket på våra medlemmar och jag skulle inte kunna nämna ett namn på någon som inte funderar på det, säger Oliver Kempe.

Anstaltschefen, Christer Fränneby, håller inte med om att det skulle vara många som sagt upp sig, men känner till att många har funderingar på att sluta.

- Det ser jag med oro på naturligtvis och försöker att vända den trenden, men vi ser det inte i faktiska uppsägningar så här långt, säger Christer Fränneby.