Kritiserar socialnämndens politiker

Elevhälsan i Olofström tycker att de ansvariga politikerna i kommunen är dåliga på att hantera fall där barn far illa.

Efter det uppmärksammade fallet där tre barn levt i misär under många års tid, trots att socialnämnden känt till missförhållandena i barnens hem, efterlyser de en bättre dialog med politikerna i socialnämnden.

Trots flera år av upprepade anmälningar om att att de tre barnen levde i misär hemma och att deras föräldrar var oförmögna att ta hand om dem gjordes ingenting märkbart för att förbättra barnens situation.

När barnen trots en länsrättsdom om att de skulle omhändertas inte sågs efter på flera månader bestämde elevhälsan sig i höstas för att anmäla fallet till länsstyrelsen.

I granskningen som följde efter elevhälsans anmälan kom länsstyrelsen fram till att socialnämnden brutit mot lagen i det här fallet.

Politikerna i Olofström har också tidigare fått kritik för hur de hanterar anmälningar om barn som misstänks fara illa, då de beslutat att inte inleda utredningar i flera fall.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se