Härnösand

Många åsikter om nytt vårdcentrum

Välbesökt möte om framtiden för Härnösands gamla sjukhus.
På onsdagskvällen hade socialdemokraterna i Härnösand bjudit in till öppet möte och frågorna från allmänheten blev många.

I Härnösand bjöd fastlandets socialdemokratiska förening till öppet möte igår kväll om den närsjukvård som landstinget håller på att bygga upp i dom gamla sjukhuslokalerna i Härnösand.

Det blev ett välbesökt möte, det kom mångdubbelt fler än arrangörerna hade förväntat sig och gästerna, politiker och höga chefer från landstinget, fick massor av frågor från Härnösandsborna.

- Varför ska mottagningar slås ihop och kommer all verksamhet som finns idag att finnas kvar?

-Varför bygger ni så trångt när Landstinget ändå har så mycket tomma lokaler på sjukhuset?

- Hur många dagar i veckan kommer det att finnas en kirurgläkare på plats och varför har distriktsläkarjouren inte öppet dygnet runt?

-Varför ska folktandvården in bland specialistmottagningarna på våning tre istället för att få gott om plats på våning två som står tom idag?

En hel del svar fick åhörarna från landstingspolitikern Elisabeth Strömqvist, socialdemokrat, sjukhusdirektör Robert Hemmingsson från Länssjukhuset i Sundsvall och primärvårdschef Lennart Moberg m fl.

Men en del frågor fick inga svar för än är det långtifrån klart i detalj hur det nya konceptet med närvård ska fungera och hur vårdcentraler och specialistmottagningar samarbeta.

-Men det är något nytt och unikt som byggs upp i Härnösand lovade gästerna.

Vården och vårdbehovet är inte heller statiskt utan förändras hela tiden, påpekade sjukhusdirektör Robert Hemmingsson, och därför kan man inte lova i detalj hur många läkare och annan personal som kommer att finnas på plats i Härnösand i slutändan.

Elisabeth Strömqvist, s-politiker i landstinget, beklagade att informationen hittills varit så dålig till Härnösandsborna och lovade bättring.

Fastlandets s-förening som arrangerade mötet lovade även fler möten där Härnösandsborna skulle få ställa sina frågor.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se