Bra stöd vid rökavvänjning på ön

Gotland är ett av de bästa länen i Sverige när det gäller att ge stöd till dem som vill sluta röka. Detta visar en undersökning som presenteras i Cancerfondsrapporten som kommer ut under våren.

Hur många professionella rökavvänjare det finns skiljer sig dock mycket mellan länen. I vissa län ges effektivt stöd och rådgivning på alla vårdcentraler medan det är betydligt sämre i andra län.

Dalarna är det län som är sämst i landet, där 27 procent av vårdcentralerna har rökavvänjare.

I Halland, Norrbotten, Västernorrland och på Gotland har däremot alla vårdcentraler uppgett att de har rökavvänjare.