Det råder brist på dagisplatser

Det behövs fem nya dagisavdelningar för att råda bot på den värsta dagisbristen på ön. Behovet av barnomsorg är störst i närområdet strax utanför Visby, där befolkningen ökar som mest.

Just nu kan en del föräldrar bara erbjudas dagisplats i Visby trots att de bor i Västerhejde eller Väskinde.

Jan Östre som är rektor i Väskinde är orolig för att barnen då även väljer att gå i skolan i Visby. Han ser också en risk att familjer inte alls flyttar ut från Visby, och det inte finns dagis i Väskinde.

I Väskinde står 33 barn i kö, men det finns bara plats för 11 barn. Därför kommer de att bygga om en fritidsavdelning till dagis för att kunna ta emot alla barnen redan i höst.

Till hösten 2009 hoppas de kunna ha en helt ny dagisavdelning klar, men det kostar 4,5 miljoner kronor att bygga den.