KROKOM/RAGUNDA

Kommunerna brister i barntillsyn

Barn i fosterhem får inte det stöd och den vård de behöver. Nu kritiseras länets kommuner.

Det finns risk att barn som far illa inte får det stöd och den vård dom behöver. Och vilket stöd de får beror på vilken kommun de bor i.

Det skriver Länsstyrelsen efter sin stora inspektion av hur kommunernas socialtjänst sköter vård och omsorg om barn.

Krokom får till exempel allvarlig kritik för brister i barnavårdsutredningar och Ragunda kritiseras allvarligt för brister i uppföljning av barn som bor i så kallade familjehem.

Den sista mars ska samtliga länsstyrelser i landet ha skickat sina inspektioner av kommunerna till socialstyrelsen.