Universitetssjukhuset

Bättre koll på var sängarna finns ska ge mer patienttid

Sängarna på USÖ i Örebro ska utnyttjas effektivare. Satsningen kommer också att leda till att jourläkarna på akuten ska få mer tid för att träffa patienter än i dag. Sjukhuset har anställt fem vårdplatskoordinatorer som nu går runt på sjukhuset för att ta reda på var det finns lediga sängar att lägga patienter i.

Tillsammans håller vårdplatskoordinatorerna reda på hur många patienter det finns på mellan 15 och 20 vårdavdelningar. Så bra koll på platsläget har ingen på sjukhuset haft förut, och det här ska leda till att sängarna på sjukhuset används i ännu större utsträckning än tidigare.

Det vårdplatskoordinatorerna kan göra för att få fram lediga platser där det behövs är att flytta patienter som är på väg att skrivas ut från sjukhuset. Men så har man redan gjort och förhoppningen är att runtflyttningarna ska minska eftersom vårdplatskoordinatorerna ska göra det lättare att placera patienterna rätt från början.

Dessutom avlastar vårdplatskoordinatorerna dom läkare som är jour på Akuten. Överläkaren Mikael Rizell på medicinkliniken berättar att han tidigare fick börja sitt jourpass med att gå runt på avdelningarna för att kontrollera platsläget och om det sedan ändå blev fullt fick han lägga tid på att få fram fler platser

Att han nu slipper det tror han kommer minska väntetiderna på akuten eftersom han nu kan lägga den tiden på att träffa patienterna där istället.

Gabriel Stenström
gabriel.stenstrom@sr.se