Nätverk mot kärnkraft

I protest mot planerna på att bygga ett kärnkraftverk i norra Finland har ett nätverk skapats. Ydinverko - kärnnätet, består av ungefär 300 personer från bland annat Kemi, Simo och Uleåborg.

I Finland planeras ett nytt kärnkraftverk, och idag finns det fyra tänkbara placeringsorter, varav två ligger i norra Finland, och närmast den svenska gränsen ligger Simo, fem mil från Haparanda.

Kerstin Tuomola är med i nätverket Ydinverko - kärnnätet, och hon berättar att nätverket delar ut flygblad, samlar namnunderskrifter och skriver insändare för att stoppa kärnkraftsverksplanerna.

Men när jag frågat boenden i Simo om deras åsikt så är det blandat, vissa är för och andra emot. Arbetstillfällen och hög säkerhet anges som fördelar, medan de som är emot är rädda för strålningen och miljöpåverkan i bland annat havet, och att själva byggande blir dyrt för kommunen.

Kerstin Tuomola tycker att det saknas debatt men försöker själv prata med folk om frågan för att väcka tankar och skapa opinion mot planerna.

Anna Widén SR Norrbotten