VÅRDEN

Läkarbilen ett slöseri med resurser

Att skicka ut läkarbilar tillsammans med den vanliga ambulanspersonalen är slöseri med resurser. Det menar Vårdförbundet som sammanställt en utredning. Snart ska det avgöras om läkarbilarna i Skåne ska vara kvar eller inte.

– Vi kom fram till att specialsjuksköterska är en tillräcklig kompetens att ha i bilarna. Läkarna har ju en unik kompetens och det ska finnas där den behövs bäst, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning

Sen den 1 januari 2005 måste det finnas minst en specialistsjuksköterska i varje ambulans som rycker ut i Skåne samt ett prehospitala akutteam, PHAT, det vill säga läkarbilarna.

Tillsammans innebär det här att Skåne har väldigt hög kompetens på sina akututryckningar, jämfört med resten av Sverige.

Enligt den undersökning som Vårdförbundet står bakom visar det sig att läkarna sällan verkligen behövs vid utryckningarna. I många fall räcker det med specialistsjuksköterskorna.

– Men man kan använda läkarbilar på annat sätt. De kan till exempel åka ut till äldreboenden för att göra en bedömning på plats, så patienten slipper en transport, säger Pia Arndorff.