Hemavan

Stig Strand vill ha folkomröstning om nationalpark

Stig Strand tar strid mot planerna på på en nationalpark i Vindelfjällen. Det är ett hot för dem  som livnär sig på turismen i  området menar Stig Strand som vill att det ska hållas en folkomröstning bland de som bor i området.

– Skulle det vara så att man håller en folkomröstning bland ortsbefolkningen och att majoriteten vill ha en nationalpark, då fogar jag mig till det beslutet.

– Om Vindelfjällen blir en nationalpark vill jag veta det i god tid, så jag kan ge mig av, säger Stig Strand.