Östergötland

Risk för varsel inom landstinget

Om inte landstingets omedelbara anställningsstopp ger effekt, återstår varsel om uppsägning av personal. Det oroar personaldirektör Agneta Westerdahl: – Varsel ger oerhört djupa sår, det märkte vi förra gången.

I nuläget växer underskottet för varje månad och trots landstingsledningens krav på nedskärningar har personal motsvarande 80 heltidstjänster anställts bara sedan nyår.

Kirurgi- och onkologicentrum är det centrum som nyanställt mest, 28 heltidstjänster. Gunilla Gunnarsson som är centrumchef är tveksam till effekten av ett anställningsstopp:

– Under året varierar antalet anställda mycket, jag räknar inte med att detta ska vara en bestående ökning, säger hon.

En del av ökningen kan förklaras med att alla som är anställda räknas. Är till exempel någon graviditetsledig och har en vikarie, så blir det två pinnar i statistiken. Samma sak när vikarier skolas in bredvid en ordinarie anställd.

Enligt landstingets personaldirektör Agneta Westerdahl gäller inte anställningsstoppet inte alla:

– Undantagen är för dagen som vi ser det, de enheter som har hyrpersonal, men som kan anställa istället. Då blir det vinst ekonomisk. Det gäller inte heller nyckelpersoner som chefer som vi håller på att rekrytera. Sedan kan det vara vikariat där man inte kan lösa det inom det befintliga, säger Agneta Westerdahl.

Hon tror att anställningsstoppet kan komma att gälla en bit in på hösten. Resultatet ska noga följas upp månad för månad.