Umeå

Läkare på Nus kritiserad

En förlossningsläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå får en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Läkaren anses ha gjort fel när han inte avbröt en komplicerad förlossning och förlöste kvinnan med kejsarsnitt. Det nyfödda barnet drabbades av bestående hjärnskador.