Uppvidinge

Mycket dyrare bygga vindkraftverk

Det kommer att bli betydligt dyrare att bygga vindkraftverk i Uppvidinge kommun. Miljö- och byggnadsnämnden vill göra en kraftig höjning av bygglovsavgifterna.

Det kan komma att kosta 50 000 kronor att bygga ett vindkraftverk i Uppvidinge kommun. Förvaltningschefen Karin Holst säger att det delvis beror på att den tidigare kostnaden på 8000 kronor varit för låg. 

-Tanken är att vi ska få in en större intäkt på det här viset, så att det ska täcka de kostnader som vi i verkligheten har, säger Karin Holst.

För de allra största vindkraftverken innebär förslaget att bygglovet kommer gå på nästan 50 000 kronor. Men det är för de vindkraftverk som har en effekt på mer än fem megawatt, och så stora vindkraftverk är i dagsläget inte aktuella. Däremot kommer de vanligaste vindkraftverken på två till tre megawatt att kosta mellan 20 000 och 41 000 kronor, beroende på om området är detaljplanerat eller inte. Tidigare kostade sådana vindkraftverk som mest 8000 kronor.

Girowind är ett av de företag som har planer på att bygga vindkraftverk i Uppvidinge kommun.

-Det låter väldigt mycket på en och samma gång, säger Jörgen Bjerknäs som är vd på Girowind.

Bygglovstaxan kan skilja sig mycket mellan olika kommuner, eftersom man inte har någonting att gå efter, säger Karin Holst på Uppvidinge kommun.

-Det finns inga normaltaxor när det gäller vindkraftverk, och då blir det individuella lösningar, säger Karin Holst.

-Ja, jag vet ju inte hur de bedriver sitt arbete, men jag kan jämföra med andra kommuner och där har vi hittills inte haft de kostnaderna, det låter som väldigt mycket pengar, säger Jörgen Bjerknäs.

Karin Holst säger att kommunen inte räknade med att vindkraftverken skulle bli så många i kommunen när den förra bygglovstaxan beräknades. Inte heller att vindkraftsparker skulle bli så aktuella som de är nu. Och vindkraftsgrupper innebär merjobb för kommunen, vilket är en av anledningarna till att miljö och byggnadsnämnden nu vill höja kostnaderna.

För närvarande finns det tre vindkraftverk i Uppvidinge kommun, men inom en femårsperiod räknar man med att det ska finnas runt 300. HS kraft är ett annat företag som planerar att bygga vindkraftverk i kommunen. Men Rickard Hedenblad, som är projekteringschef på företaget, tror inte att höjningen kommer att avskräcka från vindkraftsbygge.

-Att bygga ett vindkraftverk är en investering på 25-30 miljoner kronor, och projektet skulle inte påverkas av en sådan höjning. Men det är klart att man i alla hörn vill hålla kostnaderna nere, säger Rickard Hedenblad.


Karolina Lek
nyheter.kronoberg@sr.se