Engelsmäns aska sprids på fotbollsplan

Allt fler fotbollsintresserade brittiska män och kvinnor önskar att få sin aska strödd på det egna favoritlagets hemmaplan. Trycket på vissa fotbollsklubbar är så starkt, att en del tvingats införa en väntelista.

I England vill allt fler ha sin aska spridd på fotbollslagets hemmaplan.

– Jag har nog strött ut askan från 3 000 personer på Evertons fotbollsplan säger Ian Ross, präst i Liverpool.

Men vad har den här traditionen för bakgrund och sammanhang?

Mot slutet av 1800-talet växte engelsk fotbollskultur fram parallelt med den stora massinvandringen från land till stad. Landsortsbor som fått rycka upp sina rötter under industrialismen sökte sig nya roller och identiteter. För många blev fotboll en ny arena dit de sökte sig i jakten på spänning, lyckoupplevelser och hjältar.

Specifika önskemål

1930 års brittiska kremeringslagstiftning gav anhöriga rätt att handha den avlidnes aska efter hans eller hennes önskan. Idag uttrycker mer än hälften av alla som avlidna, i testamenten eller samtal, specifika önskemål om var de vill ha sin aska spridd. Naturligtvis inte bara på fotbollsplaner. Det kan ske i den egna trädgården, i en park man älskat, på golfbanan, vackra skotska fjälltoppar, i havet eller i floden man fiskat.

Ingen håller räkningen

Rogan Taylor är brittisk fotbollshistoriker vid Liverpools Universitet. Idag är traditionen att sprida aska på fotbollsplan, populärare än någonsin, säger han. Men vi vet ingenting om det totala antalet. Vare sig för i år eller åren som gått. Ingen klubb för anteckningar. Prästen Ross på Everton, som vet att han spritt 3 000, är ett lysande undantag. I regel ringer folk upp klubben det gäller, får en tid, kommer och sprider askan, lägger ner en blomma och går hem.

Hör mer om detta i Vetenskapsradion Historia torsdag 27 mars kl 13.20 i P1.

Staffan Forssell
vet@sr.se