Borås

Vinterkräksjuka på SÄS

Det värsta utbrottet av Vinterkräksjuka på flera år har drabbat Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.
Och i stället för att avta efter ett par veckor som det vanligtvis gör så har problemen tilltagit och flera avdelningar på sjukhuset av drabbats av den smittsamma och för vissa patienter livsfarliga sjukdomen.

Utbrottet av vinterkräksjuka på SÄS har lett till att man fått begränsa avdelningar och ställa in vissa planerade operationer för att i stället koncentera sig på akutvård och förutom att patienter har lidit så har det också varit svårt att bemanna eftersom även personalen blivit sjuk.

Nu försöker man isolera de avdelningar och patienter som är drabbade och sjuk personal får stanna hemma, men Cleas-Håkan Björklund vill även uppmana besökare att ta sitt ansvar och inte komma och besöka om man har är sjuk eller varit utsatt för smitta.


sofia.boo@sr.se