Stockholm

Sociala krav på landstingets leverantörer

Stockholms läns landsting ska ställa krav vid upphandlingar på att de som levererar sjukvårdsartiklar ska ta större ansvar för arbetarna och miljön i produktionsländerna.

 

- Det är inte meningen att människor ska bli sjuka och fara illa i andra länder för att vi ska få produkter till sjukvården i Sverige, säger Anna Linusson, miljöchef på Stockholms läns landsting.

Barnarbete och miljöfarlig verksamhet har förekommit vid tillverkning av artiklar som används på sjukhusen i Sverige. Därför ska Stockholms läns landsting tillsammans med Region Skåne och Region Västra Götaland ställa krav på leverantörer att det inte får förekomma barnarbete eller tvångsarbete vid tillverkning av sjukvårdsartiklar som handlas upp av landstingen. Krav på minimilön, rimliga arbetstider och en del miljökrav kommer också att ställas.

Tidigare har de här kraven inte funnits och den första upphandlingen med de här kraven kommer i vår. Men hur efterlevnaden av kraven ska kontrolleras är ännu inte bestämt.

Viviann Gunnarsson, miljöpartistisk ledamot i landstingfullmäktige tycker inte att landstinget går tillräckligt långt. Hon menar att kraven inte gäller vid upphandling av till exempel mat och kläder till landstinget och det tycker hon är synd.

Men Gustav Andersson, centerpartistisk ledamot i landstingsfullmäktige med ansvar för bland annat miljöfrågor, tycker att kraven är tillräckliga och menar att de gäller för all upphandling där inte svensk lagstiftning gäller. Han tror att de här kraven kan ha stor betydelse.

- Stockholms läns landsting är en av de absolut största köparna av tjänster och varor i hela Sverige och det är jätte viktigt att vi använder vår makt som vi har här, säger Gustav Andersson.

Kommer det innebära att upphandlingarna blir
dyrare nu?

- Vi tror inte att det kommer att synas på prislappen. Men det spelar egentligen ingen roll. Vi vill inte ta del av vinster på barnarbete, säger han.

Reporter Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se