Dålig kunskap om kvinnors drickande

Fler kvinnor i Stockholm befinner sig i riskzonen för att dricka för mycket alkolhol jämfört med kvinnor ute i landet. Trots det är det bara hälften av länets vårdcentraler som har utbildat personalen i att upptäcka för hög alkoholkonsumtion.

Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Det är fortfarande vanligare att vårdcentraler frågar om tobaks- och motionsvanor än om alkoholkonsumtion.