Sjunkande elevantal i Kiruna

Kiruna kommun har problem med minskande elevantal i skolorna. Närmaste åren räknar man med att elevantalet minskar med 60-70 personer varje år i de kommunala skolorna.

Idag har Kirunas skolor 1040 elever minskningen kommer på några år vara drygt 30 procent.

Värst är det i i byarna Svappavaara, Vittangi och Soppero där kommer elevantalet ha halverats under perioden 2003-2009.

Dessutom har gymnasieskolan i Kiruna för många anställda jämfört med elevantalet som stadigt sjunker.