Ambassadörer för kvinnligt företagande

Näringsminister Maud Olofsson presenterade idag namnen på regeringens 880 ambassadörer för kvinnors företagande. Bland dem 34 kvinnor från Norrbotten som har utsetts för att inspirera kvinnor och tjejer så att de ser företagande som ett möjligt val.

Ambassadörerna finns i ett brett spektra av branscher och varje ambassadör förväntas ta kontakt med kvinnor vid minst fyra tillfällen per år. Det kan till exempel ske genom att man talar inför skolklasser, på universitet eller i olika nätverk.

Verket för näringslivsutveckling, Nutek, som är nationell koordinator för satsningen, har ansvarat för urvalsprocessen.