Låser upp hemliga rum

Den 24 maj låser Statens fastighetsverk upp annars låsta rum för allmänheten. På många håll i landet finns gemensamt ägda, kända och okända rum, som allmänheten under en dag får möjlighet att beskåda. Ett av rummen finns utanför Jokkmokk

Den 24 maj kan man till exempel kika in i Granuddens skvaltkvarns allra innersta utanför Jokkmokk.

På 27 ställen i landet öppnas rummen. Bara en gång tidigare, 2004, har ett liknande arrangemang gjorts. Då tog 52 000 personer chansen att bland annat kika in Operahusets inre. Intresset var så stort att man vid Halmstads slott var tvungen att sätta upp kravallstaket, berättar projektledaren Annica Snäll.