Kalorisug är mer än sötsug

Hjärnan tycks ha ett sjätte sinne som känner av kalorier. Inte bara smaksinnet gör det, det visar försök på möss som hade genförändrats så att de inte kunde känna sötma.

Mössen valde ändå sockerlösning framför vatten - trots att de inte kände smaken. Men det gick inte att lura dem med kalorifrtt sötningsmedlet - det var inte intressantare än vatten.

Hjärnans belöningssystem reagerade på kalorierna, konstaterar forskarna som menar att sån kunskap om kaloriers attraktionskraft kan vara till nytta i kampen mot fetma.

Studien publiceras i tidskriften Neuron.