Dålig tandvård till unga

Barn och ungdomar får för dålig tandvård, det tyder en avhandling vid Malmö högskola på. Det handlar om både dåliga rotfyllningar och obehandlad karies.

Specialisttandläkare Karin Ridell undersökte till exempel rotfyllningar hos 19-åringar och fann att drygt hälften av fyllningarna hade sjukliga förändringar vid rotspetsarna. Det visade det sig också att var femte 15-åring hade stora kariesangrepp som inte behandlats.

Undersökningen omfattar flera tusen Malmöungdomar och Karin Ridell tror att det nedslående resultatet bland annat beror på att tandvårdspersonalen får för lite tid för behandlingarna.