Torsås

Mörebyggen får köpa mark

Mörebyggen får köpa den omtvistade tomtmarken i centrala Torsås. Det beslutade kommunfullmäktige i går kväll efter votering med siffrorna 22-13.

Kritiken mot försäljningen av marken i Applerum har bland annat gällt att kommunen borde sälja tomterna direkt till privatpersoner istället för att låta ett byggföretag exploatera området.