Lugnande besked om RAÄ-jobb

Häromdagen hade kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius, centern och regiondirektör Bo Dahllöf ett möte med ledningen för Riksantikvarieämbetet, med anledning av myndighetens anställningsstopp.

De ville ha mötet efter mediauppgifter om att anställningsstoppet skulle innebära en halvering av antalet jobb som kommer till Gotland.

Riksantikvarieämbetet gav lugnande besked, jobben kommer, men de kan inte garantera att det blir 140 tjänster till Visby som det är sagt.

Nu ser det ut att bli runt 120 tjänster vid Riksantikvarieämbetet i Visby.