Nedre Dalälven

Dålig insyn i myggprojektet

Kritiken mot myggbekämpningsprojektet kring Nedre Dalälven fortsätter. Det är samma personer som både ska utföra bekämpningen och granska den, och det saknas insyn i projektet.

Det är alltså samma personer som både bestämmer när och om det ska bekämpas och som ska kontrollera om bekämpningsmedlet är farligt eller inte.

– Vad vi har förespråkat är att utvärderingen av bekämpningen borde göras av personer som är oberoende av själva myggprojektet, säger Håkan Ljungberg, expert på Artdatabanken i Uppsala.

Jan Lundström är professor vid Uppsala universitet och den som leder myggbekämpningsprojektet, och han menar att Artdatabanken har haft sin chans att få insyn i projektet.

– Från Naturvårdsverket har man gått ut med förfrågningar till Artdatabanken och berörda länsstyrelser och de har inte varit intresserade, säger Jan Lundström.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se