JÄRPEN

Brister i arbetsmiljön hos Shell

Ansvariga på Shell i Järpen riskerar åtal för arbetsmiljöbrott. Detta sedan bristerna i arbetsmiljön på företaget granskats av Arbetsmiljöverket, som nu gjort en anmälan till åklagare.