Östgötska studenter knyts till Hollywood

Studenter på mediateknikprogrammet i Norrköping har nu  möjlighet att göra sina examensarbeten vid Hollywood.
Linköpings universitet har som första utomamerikanska universitet antagits som medlem i Sony Imageworks akademiska nätverk IPAX.

Det var tidigare examensarbeten från studenter som gjorde att Sony blev intresserade av att få med LiU Norrköping i nätverket.

- Vi har ett gott rykte inom specialeffektsindustrin i Hollywood, och detta är ytterligare ett erkännande av utbildningens och forskningens kvalitet i Norrköping. Vi har flera tidigare studenter som jobbar på Sony Imageworks och där är man mycket imponerad av deras kunskaper, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och kontaktperson för IPAX i Sverige.