FN varnar för en hiv-epidemi i Asien

Regeringarna i Asien måste satsa mer på att förebygga och förhindra spridningen av hiv, i annat fall kan nära en halv miljon människor i Asien komma att dö i aids varje år, skriver FN-organet UNAIDS i en rapport.

Idag beräknar FN att mindre än 20 procent av de resurser som krävs för att motverka AIDS i Asien är tillgängliga.

4,9 miljoner människor i Asien är hivsmittade.