Östergötland

Klyftorna mellan fattiga och rika familjer ökar

uppdaterad 17:07
I Östergötland finns över 10 000 barn som växer upp under ekonomiskt utsatta förhållanden.
Det konstaterar Rädda Barnen i sin årliga rapport om barnfattigdom i Sverige.

Sämst är situationen i Norrköping där nästan 15 procent av barnen växer upp i fattigdom.

- Dom har kanske inte råd att köpa ett mellanmål som kostar tio kronor eller när kompisarna vill köpa lite godis kan dom inte göra det själva berättar Fia Rosén som är fritidsledare på Frinavet i Norrköping.

Klyftorna ökar
Antalet fattiga barn har minskat men samtidigt blir klyftorna mellan de som har och de som inte har allt större.
Barn i familjer med utländsk bakgrund eller med en ensamstående förälder löper högre risk att växa upp i fattigdom, och de som tillhör båda kategorierna är extra utsatta.
Magnus Toresand på Rädda barnens kontor i Norrköping är bland annat kritisk till de avgifter som skolan tar ut vid till exempel friluftsdagar.

-Det är en tolkningsfråga vad som är en ringa avgift. Är det en badavgift på 20 kronor eller skidresa för 500 kronor?Många kan inte föreställa sig hur det är att pengarna tar slut i mitten av månaden.

Klasskillnader märks
Ninos Josef och Madeleine Jacobsson som brukar vara på Frinavet i Norrköping märker av att det finns dom i skolan som har det knapert.

-Hos dom som har mindre med pengar skapas det en frustration och det är klart att man märker av klasskillnaderna säger Ninos.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se