Fyra miljoner till kvinnligt företagande i regionen

Västra Götalandsregionen får drygt fyra miljoner kronor att fördela till projekt som bidrar till kvinnors företagande.

Målet är att öka sysselsättningen genom att fler kvinnor driver, köper och utvecklar företag.

Pengarna ska gå till projekt som erbjuder rådgivning eller utbildning. Det kan handla om mentorskap, coachning eller utveckling av affärsidéer.

Idag är 35 procent av nyföretagarna i Sverige kvinnor. Om kvinnor startade företag i lika stor utsträckning som män skulle det innebära 2 200 nya företag i Västra Götaland varje år.

Totalt satsar regeringen 80 miljoner kronor på programmet under 2008.