Karlstad

Socialstyrelsen besöker öppenpsykiatrin

Med anledning av en lex Maria anmälan angående ett självmord kommer Socialstyrelsen i slutet av april att göra ett besök vid den psykatriska öppenvården i Karlstad.

Det Socialstyrelsen vill diskutera med personal och chefer är bland annat patientsäkerhetsarbete och riskbedömningar men även kompetensutveckling, samverkan och uppföljning.