Uddevalla

Färre unga dricker alkohol

Bland Uddevallas niondeklassare är det färre som säger att de dricker alkohol - det finns med i senaste drogvaneundersökningen.

Både bland pojkar och flickor i nian har andelen som dricker sjunkit. I gymnasiets årskurs 2 är andelen alkoholkonsumenter oförändrad jämfört med fyra år sen.

När det sen gäller rökningen så har andelen rökare ökat bland pojkar i årskurs 9.