Spritfester i slottslängorna granskas

Sölvesborgs kommun upplåter sina samlingslokaler åt fester där det förekommer alkohol utan att det finns utskänkningstillstånd och kommunen bryter även mot andra regler när det gäller sina samlingslokaler.

Det menar kommuninvånaren Jan Karlsson som genomfört en granskning av hur Sölvebsorgs kommun agerat.

– Jag har genom mina utredningar fått fram att det finns fel som har begåtts och som bör rättas till eftersom det strider mot regelverket, säger han.

Alkoholfester i slottslängorna
Det är en omfattande utredning som Jan Karlsson gjort kring kommunens sätt att använda sina samlingslokaler.

Den främsta kritiken riktar han mot den verksamhet som skett i slottslängorna, där det enligt Jan Karlsson funnits tillfällen då kommunens förvaltningar haft fester där med importerad alkohol.

Sölvesborgs vice kommunalråd Per-Olov Larsen (s) säger sig inte veta om det förhåller sig på det sättet.

– Jag kan inte svara på det i det här läget, säger han.

Kommunen utreder
Nu har kommunen inlett en granskning och den är ännu inte avslutad. Innan utredningen är klar vill inte Per-Olov Larsen närmare kommentera de anklagelser som riktas mot kommunens sätt att använda samlingslokalerna.

– Jag vill avvakta till vår utredning är klar och jag hoppas den blir klar inom den närmaste tiden, säger han.

Länsstyrelsen vill ha svar
Länsstyrelsen har reagerat på hur Sölvesborgs kommun upplåter sina lokaler och man har begärt en redovisning från kommunens sida.

– Vi har begärt in en redovisning snarast och därefter tar vi beslut om eventuella åtgärder, säger Marie-Louise Svensson, alkoholhandläggare på länsstyrelsen.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se