Furudal

Naturmiljön i Furudal skadas

Fortum bör tvingas att öka tappningen vid Furudals bruk. Det kräver kammarkollegiet i en inlaga till miljööverdomstolen.

Enligt kammarkollegiet skulle en ökad tappning förhindra att strömsträckan där ibland mer eller mindre torrläggs.
Den verksamhet som nu bedrivs i Furudal skadar naturmiljön på ett sätt, som inte är förenlig med miljöbalken, menar kammarkollegiet.