Sörmland

Barnfattigdomen i Sörmland ökar

I länet ökade barnfattigdomen i två kommuner, medan den minskade i sju. Det visar en rapport från Rädda barnen. Över 7 500 barn i Sörmland växer upp i fattigdom.

Eskilstuna har flest fattiga barn i länet och tillhör de kommuner som har flest fattiga barn. Trosa ligger bäst till i statistiken av länets kommuner. Det är framförallt två faktorer som ökar risken att växa upp i en fattig familj: att ha utländsk bakgrund och att leva med en ensamstående förälder.

Rädda Barnen har sedan 2002 genomfört årliga studier som speglar förändringar i barns ekonomiska utsatthet på riks- och kommunnivå.

Rädda barnen utgår från vad som är skälig levnadsnivå.