Bonde nekas ha djur

Länsrätten avslår en överklagan från en bonde i Bodens kommun som överklagat länsstyrelsens beslut om förbud att ha nötkreatur. Kvinnan har vid flera tillfällen fått påpekanden om brister i djurhållningen som hon inte åtgärdat. Länsstyrelsen förbjöd efter att kommunen gjort en anmälan kvinnan att ha djur, hon överklagade domen till länsrätten men länsrätten har avslagit överklagan.