Fler kvinnor dör av tjocktarmcancer

Norrbotten är ett av få landsting i landet där fler kvinnor än män dör av tjocktarmcancer. I de flesta landsting är prognosen bättre för kvinnor.

Det är stora skillnader i hur många som överlever vid tarmcancer mellan kvinnor och män, men också beroende på var man bor, det visar statistik från Socialstyrelsen.

Endast 56,5 procent av kvinnorna med tjocktarmscancer i Norrbotten lever efter fem år. Det är betydligt under riksgenomsnittet på 60,2 procent.

Varje år drabbas omkring 4 000 personer i Sverige av tjocktarmscancer, ungefär lika många män som kvinnor.