Sjukvården tveksam till klamydiasjälvtest

Region Skånes nya möjlighet att testa sig för klamydia via nätet ses som ett bra komplement till att testa sig på vanligt sätt på en vårdenhet av personal inom sjukvården. Men de ser också problem.

– Jag kan inte diskutera om jag borde göra fler tester och beroende av vilken sorts sex man haft krävs att man tar testet på rätt ställe, säger Solveig Lassesson, sjuksköterska på studenthälsan i Kristianstad.

För män utförs testet enkelt via ett urinprov, men kvinnor ska dessutom lämna ett sekretprov, en provpinne. Dessutom ska patienten endast testas för klamydia, en könssjukdom vars symtom är snarlika andra könssjukdomar, till exempel gonorré. Att provet visar negativt för klamydia är ingen garanti för att man inte har något annat. Men det finns flera fördelar med testet via nätet.

– Du kan enkelt och lätt kan gå in och bestämma dig för när du vill beställa hem materialen för att göra testet. Man behöver inte beställa tid och slipper också att möta någon, säger Solveig Lassesson.